إتصل بنا

contact4

إتصل بنا

0535664171 :الهاتف/الفاكس

ccimouzzer@yahoo.fr  :البريد الإلكتروني

عنوان المراسلة: نادي إيموزار للسينما ص.ب 77 إيموزار كندر 31250

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>